poniedziałek, 21 stycznia 2013

CZASOPISMA WYDANE PO 1945 ROKU
PRZECHOWYWANE W ZBIORACH CZYTELNI CZASOPISM

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHORZOWIE

TYTUŁ - ROCZNIKI


 1. Aura 1996-2014
 2. Bibliografia Zawartości Czasopism 1951-1954 ;1956-2004 (brak niektórych numerów, od 2005 r. tylko w wersji elektronicznej)
 3. Bibliotekarz 1991-2014 (brak niektórych numerów)
 4. Chorzowianin 2000-2014 (od 2011 miesięcznik, wydanie tygodniowe w wersji elektronicznej)
 5. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1993-2006 (brak niektórych numerów)
 6. Cogito 1997-2014 (brak niektórych numerów)
 7. 21 Wiek 2012-2014 
 8. Dialog 1980-2014
 9. Dziecko 2013-2014
 10. Dziennik Gazeta Prawna 2012-2014 
 11. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Kultury i Sztuki 1961-1971; 1985-1997 (brak niektórych numerów)
 12. Dziennik Ustaw 1944-2011 (od 2012 r. tylko w wersji elektronicznej)
 13. Dziennik Zachodni 2011-2014
 14. Ekopartner 1995-2008 (brak niektórych numerów)
 15. Ekoświat (w latach 1995-1999 pt. Raj) 1999-2009
 16. Film 1993-2013
 17. Focus 2013-2014
 18. Forum 2013-2014
 19. Gazeta Wyborcza 2014 
 20. Goniec Górnośląski 1962 (nr-y 1-30 pt. Życie Chorzowa) -2012, 2013 nr 1-2 (wydruk numerów internetowych)
 21. Hajduczanin 1996-1997 ; 1998(brak nr 11-12) ; 2000-2014 (brak niektórych numerów)
 22. Język Polski 1925-1994 (brak niektórych numerów)
 23. Karta 1997-2001
 24. Kino 1967-1981; 1984-2014 (brak niektórych numerów)
 25. Kombatant 2013-2014 
 26. Komputer Świat 2012-2014
 27. Konwersatorium 1999-2013
 28. Kronika Chorzowska 2000-2010
 29. Kultura i Społeczeństwo 2002-2007 (brak niektórych numerów)
 30. Literatura 1983-1993; 1997-2000 (brak niektórych numerów)
 31. Literatura na Świecie 1985-2014
 32. Miesięcznik Literacki 1980-1990
 33. Moje Mieszkanie 2013-2014 
 34. Monitor Polski 1951-2004 (brak niektórych numerów, od 2005 r. tylko w wersji elektronicznej)
 35. Motor 2013-2014 
 36. Mówią Wieki 1994 (nr 12) ; 1997 (nr 1-6) ; 1999-2013
 37. National Geographic Polska 2000-2014 (brak niektórych numerów)
 38. Newsweek - Polska 2013-2014
 39. Nieznany Świat 2013-2014 
 40. Nowe Książki 1991-2014
 41. Nowe Życie Gospodarcze 2002-2013 (brak niektórych numerów)
 42. Odra 1991-2014 (brak niektórych numerów)
 43. Opcje 1996-2010 (brak niektórych numerów)
 44. Pamiętnik Literacki 1985-2014 (brak niektórych numerów)
 45. Państwo i Prawo 1995-2006 (brak niektórych numerów)
 46. Parki Narodowe 1994-2008; 2011 (brak niektórych numerów)
 47. PC World Komputer 2011-2014
 48. Piłka Nożna 2013-2014 
 49. Poezja 1965-1990 (brak niektórych numerów)
 50. Poglądy 1963-1983 (brak niektórych numerów)
 51. Polityka 1998-2014 (brak niektórych numerów)
 52. Polityka Społeczna 2001-2014 (brak niektórych numerów)
 53. Polonistyka 1980-2003 (brak niektórych numerów)
 54. Poradnik Bibliotekarza 1991-2014 (brak niektórych numerów)
 55. Poradnik Językowy 1980-1997; 1999-2003 (brak niektórych numerów)
 56. Poznaj Swój Kraj 2001-2014 (brak niektórych numerów)
 57. Poznaj Świat 2001-2014 (brak niektórych numerów)
 58. Przegląd Biblioteczny 1991-2008 (brak niektórych numerów)
 59. Przegląd Humanistyczny 1980-2014 (brak niektórych numerów)
 60. Przewodnik Bibliograficzny 1948-2009 (brak niektórych numerów, od 2010 r. tylko w wersji elektronicznej)
 61. Przyroda Górnego Śląska 1996-2014 (brak niektórych numerów)
 62. Przyroda Polska 1990-2014 (brak niektórych numerów)
 63. Raj (od 1999 r. pt. Ekoświat) 1994-1999 (brak niektórych numerów)
 64. Ruch Literacki 1980-1994 (brak niektórych numerów)
 65. Rzeczpospolita 2013-2014
 66. Spotkania 2014 (brak numeru 3) 
 67. Sprawy Międzynarodowe 1990-2014 (brak niektórych numerów) 
 68. Śląsk 1995-2014
 69. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1948-1949; 1956-1957; 1959; 1961-1963; 1965-1993 (brak niektórych numerów)
 70. Świat Nauki 1995-2014 (brak niektórych numerów)
 71. Tak i Nie 1983-1990 (brak niektórych numerów)
 72. Tak i Nie. Śląsk 1986-1989 (brak niektórych numerów)
 73. Teatr 1976-2011 (brak niektórych numerów)
 74. Twój Blues 2013-2014 
 75. Twórczość 1947-2014 (brak niektórych numerów)
 76. Tygodnik Angora 2013-2014
 77. Tygodnik Powszechny 2013-2014 
 78. Wiadomości Ekologiczne 1995-2003 (brak niektórych numerów)
 79. Wiadomości Statystyczne Miasta Chorzowa 1949
 80. Wiedza i Życie 2001-2014
 81. Więź 1990-2014 (brak niektórych numerów)
 82. Wprost 2013-2014
 83. Wspólny Chorzów 1995-2010
 84. Wszechświat 2001-2008 (brak niektórych numerów)
 85. Zaranie Śląskie 1946-1991
 86. Zdrowie 2006-2014 
 87. Zeszyty Literackie 1990-1993 (brak niektórych numerów) 1998-2004
 88. Zeszyty Naukowe Wyższej szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie (nr 1/2000; 6/2005; 7/2006; 8/2007; 9/2007) 
 89. Znak 1990-2014 (brak niektórych numerów)
 90. Życie Chorzowa (od nr 31/1962 pt. Goniec Górnośląski) 1957-1962